Szczegółowy opis projektu

Nazwa projektu: Impreza plenerowa dla Członków Polskiego Związku Niewidomych – Koło w Jeleniej Górze 2023
Miejsce realizacji projektu: Przystań Żeglarska SKŻ „HORYZONT” nad Jeziorem Pilchowickim
Dziedzina projektu: Aktywizacja osób niewidomych i niedowidzących
Opis projektu: Koło PZN w Jeleniej Górze zrzesza blisko 500 osób niewidomych lub słabowidzących. W imprezie wzięło udział ok. 30 Członków oraz 10 ich opiekunów. Uczestnicy będą mogli skorzystać z sprzętu wodnego wypożyczonego z Klubu ‘Horyzont’ (kajaków, rowerów wodnych, łodzi wiosłowych, żaglówek, łodzi spacerowej). Na przystani przygotowany był posiłek. Spotkanie umiliły prezentacje, konkursy, koncert szantowy i dyskoteka. Podobne spotkania przy wsparciu Toyoty były organizowane w przeszłości i powoli stają się tradycją wyczekiwaną przez jej uczestników.
Rozwiązywanie problemów: Osoby z upośledzeniem wzrokowym często pozostają na marginesie aktywnego życia, popadając w depresję. Aktywny wypoczynek, oprócz korzyści zdrowotnych ma dla tych osób wielkie psychologiczne znaczenie, Dzięki niemu przełamują oni swoje słabości i ograniczenia, osiągają wyższy stopień sprawności i łatwiej akceptują swoje inwalidztwo. Osoby te zwykle mają niskie dochody i zwiększone wydatki na codzienne utrzymanie, więc udział w bezpłatnej imprezie ułatwi im aktywny wypoczynek, będzie okazją do nawiązania nowych znajomości, rozmów i wymiany doświadczeń. W warunkach pandemii jest to szczególne istotne, bowiem możliwości spotkań i integracji są dodatkowo ograniczone.
Zaangażowanie wolontariuszy: Wolontariusze z Toyoty brali czynny udział w planowaniu i przeprowadzeniu imprezy. Wsparli działania wolontariuszy z Koła PZN w zakresie opieki nad uczestnikami oraz wolontariuszy z SKŻ “HORYZONT” w nadzorze nad bezpieczeństwem i obsłudze sprzętu wodnego. Wspólnie z nimi przygotowali prezentacje, konkursy i biesiadę.
Wnioskodawca: Emilia Bąk
Suma zdobytych punktów 175