Szczegółowy opis projektu

Nazwa projektu: Akrobatyka dla dzieci
Miejsce realizacji projektu: Taikukan TMMP-W
Dziedzina projektu: Sport
Opis projektu: Zawody dla dzieci wiek 5-14 lat. Zawody z okazji dnia dziecka
Rozwiązywanie problemów: Kształtuje prawidłowe wzorce ruchowe, oderwanie dzieci od siedzenia w domu.
Zaangażowanie wolontariuszy: Pomoc przy rozłożeniu mat gimnastycznych oraz ich złożenie. Pomoc przy wyborze najlepszych uczestników zawodów. Pomoc organizacyjna obsługa tablicy świetlnej.
Wnioskodawca: Sebastian Łuszczyk
Suma zdobytych punktów 220