Szczegółowy opis projektu

Nazwa projektu: Musical II LO w Wałbrzychu
Miejsce realizacji projektu: Wałbrzych - szkoła II LO, stara kopalnia
Dziedzina projektu: Kultura i sztuka
Opis projektu: Celem projektu jest pokazanie młodzieży alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez działalność artystyczną – połączenie śpiewu i tańca oraz gry aktorskiej w realizacji musicalu „Mamma Mia 2”. Pierwszy priorytet to edukacja młodzieży w sferze wokalnej, tanecznej i teatralnej oraz rozwój umiejętności języka angielskiego. Drugi priorytet to propagowanie kultury i sztuki – w dobie internetu i portali społecznościowych jest to istotny bodziec to ukazania normalnego świata, gdzie mają możliwość występowania nie tylko na scenie szkolnej, ale też Starej Kopalnii w Wałbrzychu. Projekt będzie realizowany we wrześniu 2023r z okazji 75-lecia szkoły - II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
Rozwiązywanie problemów: W związku z planowaną ilością 3 koncertów - musicali (szkoła + stara kopalnia), lokalni mieszkańcy Wałbrzycha oraz miejscowości położonych koło Wałbrzycha będą mieli okazje bezpłatnie posłuchać słynnego musicalu wystawionego przez uczniów szkoły.
Zaangażowanie wolontariuszy: Pomoc w organizacji logistycznej musicalu, transport i przygotowanie sprzętu nagłośniającego i oświetlenia, strojów, przygotowanie Sali na koncerty, organizacja kateringu dla uczniów.
Wnioskodawca: Jacek Podkówka
Suma zdobytych punktów 155