Szczegółowy opis projektu

Nazwa projektu: Moja ziemia - mój dom
Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkolno Przedszkolny nr4 w Wałbrzychu ul. 11 Listopada 75 58 - 302 Wałbrzych
Dziedzina projektu: Ekologia
Opis projektu: Celem projektu jest budowanie szacunku do przyrody, podjęcie działań na rzecz ochrony środowiska, propagowanie wśród społeczności lokalnej wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej. Projekt ma za zadanie włączyć szkołę oraz mieszkańców Wałbrzycha w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści wynikających z segregacji odpadów i ich przetwarzania, rozpowszechnianie proekologicznych nawyków, poszerzania świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, dotyczącej segregacji odpadów komunalnych. Projekt polega na zorganizowaniu Festynu Środowiskowego, w czasie którego zostaną przeprowadzone prelekcje, happening ekologiczny, konkursy ekologiczne i sportowe, turnieje wiedzy ekologicznej dla rodzin. W trakcie realizacji zostaną przeprowadzone eko warsztaty, zbiórki surowców wtórnych, akcja ukwiecania terenu szkoły roślinami przyjaznymi dla pszczół i innych owadów zapylających , zbiórka karmy dla zwierząt, warsztaty budowania karmików. Uczniowie i ludność lokalna zapoznają się z ekologicznymi formami transportu, skutkami efektu cieplarnianego, gospodarką w obiegu zamkniętym, eko biznesem.
Rozwiązywanie problemów: Głównym celem projektu jest uwrażliwienie na piękno ale i szkody wyrządzane środowisku oraz wyzwania przed jakim stoi młode pokolenie. Celem jest zachęcanie do indywidualnej refleksji nad naszym wpływem na środowisko. Projekt zdecydowanie wpłynie na świadomość lokalnej ludności, na skalę zwiększenia odpowiedzialności za działania poszczególnej jednostki jak i zbiorowości za losy terenów lokalnych i globalnie całej planety. Zadaniem projektu jest edukowanie i wdrażanie do systematycznych praktyk ekologicznych, zaczynających się od pojedynczych, codziennych działań , co zdecydowanie wpłynie na wdrażanie zmian w codziennym życiu mieszkańców i poprawę sytuacji w obszarze miasta. Projekt pogłębi świadomość ludzi w kwestii związków i zależności jakie wynikają z działań i aktywności człowieka, uświadomi relacje oraz przyczyny i skutki jakie powoduje dewastacja środowiska naturalnego.
Zaangażowanie wolontariuszy: Koordynowanie warsztatami związanymi z ekologiczną motywacją, zapoznanie z produkcją silników hybrydowych stosowanych w Toyocie, zorganizowanie prezentacji na temat Toyota Woven City, przeprowadzenie konkursu wiedzy ekologicznej.
Wnioskodawca: Andrzej Karbowski
Suma zdobytych punktów 90