Szczegółowy opis projektu

Nazwa projektu: Mistrzostwa Polski Juniorów w Sumo
Miejsce realizacji projektu: Świdnica
Dziedzina projektu: Sport
Opis projektu: Klub Sportowy UKS Judo Świdnica działający przy SP nr 105 w Świdnicy przy ul. Saperów 27A współorganizuje ogólnopolski wydarzenie pt. Mistrzostwa Polski Juniorów w Sumo. Impreza odbędzie się w hali sportowej SP nr 1 przy ul. Galla Anonima 1 w Świdnicy w ostatni weekend Maja 2023. W ww. klubie ćwiczą i występują w zawodach dzieci naszych pracowników, trenując judo i sumo - w tym również w przeszłości moje pociechy. Zarząd Klub zwrócił się do mnie jako pracownika i menadżera firmy Toyota - japońskiej marki, dla której ważne są tradycje i sportowe ideały - z prośbą o wsparcie (w tym również finansowe) w organizacji mistrzostw. Klub zaproponował nawet by Toyota została sponsorem głównym/tytularnym tego wielkiego dla społeczności lokalnej, sportowego święta. Ufundowanie nagród specjalnych Toyoty i/lub zakup niezbędnego wyposażenia Dojo turniejowego byłby niezwykle mile widziany (lista potrzebnego wyposażenia jest w posiadaniu klubu i może zostać przedstawiona na życzenie).
Rozwiązywanie problemów: Projekt wesprze postrzeganie przez społeczność lokalną Toyoty jako firmy świadomej tego co dzieje się w Regionie i zaangażowanej w ważne wydarzenia kulturalne, społeczne i sportowe. Przyczyni się również do rozpropagowania japońskich dyscyplin sportu (judo, sumo) - w których świdnicki klub i jego Podopieczni mają już duże sukcesy na szczeblu krajowym i międzynarodowym - wśród dzieci i młodzieży naszego Regionu. Możliwość trenowania ww. dyscyplin i zapoznania się z kulturą i tradycją Japonii, przez dzieci i młodzież Regionu - poparta wsparciem japońskiej firmy o światowej renomie - może znacząco wpłynąć na poprawę ich zdrowia i kondycji, a także na postrzeganie naszej marki jako społecznie zaangażowanej przez podopiecznych i ich dorosłych bliskich. Wpłynie tym samym na zwiększenie świadomości lokalnej społeczności dotyczącej roli Toyoty (TMMP) w 'życiu codziennym' Regionu.
Zaangażowanie wolontariuszy: Wsparcie wolontariackie (2-3 osoby) w trakcie trwania zawodów: recepcja, opieka nad zawodnikami, kawiarenka. Przygotowanie umiejscowienie niezbędnego wyposażenia w przeddzień zawodów. Transport wyposażenia na/z miejsce(a) zawodów. Wybór i zakup niezbędnego wyposażenia wg zlecenia zarządu Klubu.
Wnioskodawca: Zdzisław Konior
Suma zdobytych punktów 135