Szczegółowy opis projektu

Nazwa projektu: Obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych
Miejsce realizacji projektu: Turawa woj.opolskie
Dziedzina projektu: Bezpieczeństwo na drogach
Opis projektu: Projekt zakłada dofinansowanie obozu non profit organizowanego w miejscowości Turawa (opolskie) w Ośrodku Szkoleniowym Strażak. Celem obozu jest wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej z jednoczesną nauką zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Fundusze pozyskane w ramach zadania posłużą do dofinansowania w zakresie zakwaterowania i wyżywienia. Cele szczegółowe realizowanego projektu: * poszerzenie i utrwalenie podstawowych wiadomości z zakresu przepisów ruchu drogowego, * kształcenie umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera, kierującego, * poszerzenie wiedzy w zakresie bezpiecznego wypoczynku nad wodą, * rozwijanie wyobraźni i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, * kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i innych, * poznanie zasad postępowania oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadku komunikacyjnego, * promowanie zasad bezpiecznego zachowania się na przejazdach kolejowych - udział w akcji PKP Energetyka "Bezpieczny przejazd"
Rozwiązywanie problemów: W trakcie udziału w obozie uczestnicy poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz bezpiecznego reagowania na niebezpieczne zdarzenia w nim występujące. Przełoży się to na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez ich świadome unikanie zagrożenia w ruchu drogowy a w przypadku gdy staną się świadkami wypadku będą w stanie skutecznie i bezpiecznie udzielić pomocy oraz wezwać odpowiednie służby.
Zaangażowanie wolontariuszy: Pomoc przy organizowaniu obozu.
Wnioskodawca: Magdalena Szudzinska
Suma zdobytych punktów 90