Szczegółowy opis projektu

Nazwa projektu: Zielony plac
Miejsce realizacji projektu: Jeszkowice
Dziedzina projektu: Sport
Opis projektu: Projekt dotyczy zagospodarowania placu zabaw dla dzieci w miejscowości Jeszkowice. Jest to nowo wydzielony teren zielony w miejscowości Jeszkowice, gdzie dzieci z okolicy mogą spędzać czas na świeżym powietrzu. Niestety z powodu bliskiej odległości gazociągu niemożliwe jest ogrodzenie placu elementami stałymi. Projekt dotyczy obsadzenia terenu wokół placu różnego rodzaju krzewami i niskopiennymi drzewami. Będzie to skutkować poprawą bezpieczeństwa przebywających tam dzieci. Kolejnym punktem projektu jest doposażenie placu w drobne akcesoria sportowe.
Rozwiązywanie problemów: Projekt rozbudowuje i poprawia bezpieczeństwo placu zabaw dla dzieci. Obsadzenie granicy placu uniemożliwi autom skracanie drogi przez teren placu. Projekt ten promuje zdrowy i sportowy styl życia od najmłodszych lat. Pozwoli na kontakt z rówieśnikami na świeżym powietrzu. A dodatkowo dzięki zakupieniu drobnego wyposażenia sportowego dzieci będą miały szansę zdobycia nowych umiejętności ruchowych.
Zaangażowanie wolontariuszy: Pomoc wolontariuszy będzie polegała na sadzeniu krzewów i drzew wokół placu.
Wnioskodawca: Magdalena Ludwisiak
Suma zdobytych punktów 135