Szczegółowy opis projektu

Nazwa projektu: Spotkanie informacyjno-integracyjne dla uchodźców z Ukrainy
Miejsce realizacji projektu: Jelcz Laskowice
Dziedzina projektu: Edukacja techniczna
Opis projektu: Spotkanie informacyjno-integracyjne dla rodzin uchodźców ma na celu zapoznanie ich z kulturą kraju, do którego przyjechali. Miało ono także formę edukacyjną z zakresu form pomocy, jakie oferuje nasz kraj oraz lokalni mieszkańcy. Dzięki takiej formie wsparcia oraz integracji możemy spowodować, iż poprawi się ich świadomość w wielu aspektach ich życia w naszym kraju oraz zasad funkcjonowania programów niosących pomoc. Nasze działanie może także wpłynąć na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz podniesienia morale w tak trudnym dla nich czasie. Forma spotkań planowana na trzy tury. Zaproszono rodziny pracowników Toyoty, którzy uciekli przed wojną a także uchodźców przebywających w lokalnych placówkach.
Rozwiązywanie problemów: Projekt w znacznym stopniu rozwiąże problem wiążący się z komunikacją a także świadomością swoich praw oraz możliwości korzystania z form pomocy. Zwiększy także poczucie bezpieczeństwa oraz wzmocni ich psychicznie.
Zaangażowanie wolontariuszy: Organizacja oraz pozyskiwanie zasobów potrzebnych do organizacji projektu.
Wnioskodawca: Anna Maria Idczak Idczak
Suma zdobytych punktów 80