Szczegółowy opis projektu

Nazwa projektu: Rewitalizacja świetlicy szkolnej - biblioteki
Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Dziedzina projektu: Edukacja
Opis projektu: Stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci połączone z propagowaniem czytelnictwa wśród dzieci klas I-VIII. Odnowienie pomieszczenia świetlicy i zakup nowoczesnych narzędzi pracy do promocji czytelnictwa.
Rozwiązywanie problemów: Projekt ma na celu zachęcenie dzieci do aktywnego czytania książek, które będą dostępne w bibliotece szkolnej. Coraz więcej dzieci używa komórek, tabletów i komputerów, a chcemy, aby zainteresowały się książką w wersji papierowej. Aby to zrobić musi być to forma książki i treść atrakcyjna do ich wieku. Materiały edukacyjne do rozpowszechniania czytelnictwa i zabaw na świetlicy, musza być skorelowane z trendami na rynku, inaczej dzieci nie są zainteresowane tą formą edukacji.
Zaangażowanie wolontariuszy: Zakup materiałów potrzebnych do remontu, wykonanie prac remontowych, zakup materiałów edukacyjnych.
Wnioskodawca: Sylwia Śmigowska
Suma zdobytych punktów 165