Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Jelcz-Laskowice
Nazwa projektu Wylewka pod altanę edukacyjną z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
Data realizacji 2022-01-27
Miejsce realizacji Jelcz
Dziedzina projektu Mobilność
Rodzaj działania Zajęcia edukacyjne
Opis projektu Altana edukacyjna ma służyć możliwości przeprowadzania zajęć na świeżym powietrzu. Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu Laskowicach ma pod swoją opieką uczniów autystycznych oraz uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Szkoła od zeszłego roku zrezygnowała z korzystania dzwonków na przerwę, z uwagi na uczniów z chorobą autystyczną. Teraz otwiera się na kolejny sposób możliwości nauczania i buduje altanę. Z altany będą korzystać wszyscy uczniowie w ramach zajęć, ale wymaga ona dostosowania również dla wózków.
Rozwiązywanie problemów Szkoła otwiera drzwi dla każdego ucznia - szkoła bez ograniczeń. Uczniowie autystyczni nie muszą być kierowani do szkół specjalnych, a młodzież na wózkach inwalidzkich z rejonu nie musi być wożona do szkol oddalonych od miejsca zamieszkania, tylko korzystać z oferty edukacyjnej szkoły w Jelczu oraz jej zaplecza infrastrukturalnego.
Zaangażowanie wolontariuszy Przywiezienie cementu. Przywiezienie betoniarki. Wylanie betonu.
Godziny pracy wolontariuszy 10
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Marta Kowalczyk - Lachowska

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
1 Marta Kowalczyk
Wróć