Zrealizowane projekty

Szczegóły projektu oraz galeria zdjęci do projektu: Biegu Trzech Wzgórz

Nazwa projektu: Biegu Trzech Wzgórz
Okres realizacji: październik-grudzień
Miejsce realizacji: Wrocław
Dziedzina projektu: Ekologia, Turystyka, Sport
Rodzaj działania: Edukacja ekologiczna, turystyka - promocja Korony Gór Polski, zawody sportowe
Opis projektu: Korona Gór Polski ustanowiona została w 1997 roku, a tworzy ją 28 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich naszego kraju. Aby zostać jej zdobywcą trzeba wejść na nie pokonując siłą własnych mięśni ponad 30 tysięcy metrów n.p.m. Dla promocji tej idei postanowiliśmy co roku upamiętnić jeden ze szczytów zaczynając od najniższego. W edycji 2021 będzie to Chełmiec w Górach Wałbrzyskich. Każdy uczestnik wydarzenia poza możliwością udziału w biegu otrzymuje również pakiet informacji jak być w górach neutralnym ekologicznie turystą, nie śmiecącym i nie wpływającym na otoczenie. W ramach działania ekologicznego wysprzątamy park wzdłuż trasy biegu.
Opis projektu: Korona Gór Polski ustanowiona została w 1997 roku, a tworzy ją 28 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich naszego kraju. Aby zostać jej zdobywcą trzeba wejść na nie pokonując siłą własnych mięśni ponad 30 tysięcy metrów n.p.m. Dla promocji tej idei postanowiliśmy co roku upamiętnić jeden ze szczytów zaczynając od najniższego. W edycji 2021 będzie to Chełmiec w Górach Wałbrzyskich. Każdy uczestnik wydarzenia poza możliwością udziału w biegu otrzymuje również pakiet informacji jak być w górach neutralnym ekologicznie turystą, nie śmiecącym i nie wpływającym na otoczenie. W ramach działania ekologicznego wysprzątamy park wzdłuż trasy biegu.
Rozwiązywanie projektów: Promocja zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna.
Zaangazowanie wolontariuszy: Przygotowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych dla uczestników, działania przy sprzątaniu parku, organizacja beigowego eventu.
Godziny pracy wolontariuszy: 36
Imię i nazwisko wnioskodawcy:      Grzegorz Kalinowski
Lokalizacja: Jelcz-Laskowice
Wróć