Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Jelcz-Laskowice
Nazwa projektu Biegu Trzech Wzgórz
Data realizacji 2021-11-24
Miejsce realizacji Wrocław
Dziedzina projektu Ekologia, Turystyka, Sport
Rodzaj działania Edukacja ekologiczna, turystyka - promocja Korony Gór Polski, zawody sportowe
Opis projektu Korona Gór Polski ustanowiona została w 1997 roku, a tworzy ją 28 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich naszego kraju. Aby zostać jej zdobywcą trzeba wejść na nie pokonując siłą własnych mięśni ponad 30 tysięcy metrów n.p.m. Dla promocji tej idei postanowiliśmy co roku upamiętnić jeden ze szczytów zaczynając od najniższego. W edycji 2021 będzie to Chełmiec w Górach Wałbrzyskich. Każdy uczestnik wydarzenia poza możliwością udziału w biegu otrzymuje również pakiet informacji jak być w górach neutralnym ekologicznie turystą, nie śmiecącym i nie wpływającym na otoczenie. W ramach działania ekologicznego wysprzątamy park wzdłuż trasy biegu.
Rozwiązywanie problemów Promocja zdrowego trybu życia, edukacja ekologiczna.
Zaangażowanie wolontariuszy Przygotowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych dla uczestników, działania przy sprzątaniu parku, organizacja beigowego eventu.
Godziny pracy wolontariuszy 36
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Grzegorz Kalinowski

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
1 Grzegorz Kalinowski
Wróć