Zrealizowane projekty

Szczegóły projektu oraz galeria zdjęci do projektu: STOP HEJT

Nazwa projektu: STOP HEJT
Okres realizacji: październik-grudzień
Miejsce realizacji: Powiat Oławski
Dziedzina projektu: Edukacja młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Aktywizacja.
Rodzaj działania: Konkurs filmowy, Gala Laureatów
Opis projektu: Projekt polegać będzie na zorganizowaniu konkursu filmowego dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI -VIII) oraz średnich ,którego celem ma być zwrócenie uwagi ,poprzez wyraz artystyczny ,na zjawisko hejtu ,jako patologii społecznej, z którym młode pokolenie ma styczność w Internecie i życiu codziennym. Na zakończenie konkursu zorganizowana zostanie Gala laureatów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej ,gdzie jej podopieczni przy pomocy zakupionego sprzętu , który będzie później wykorzystywany w terapii osób z niepełnosprawnościami , przygotują program artystyczny dotyczący zjawiska hejtu względem osób niepełnosprawnych. Wręczone zostaną ufundowane nagrody, a filmy laureatów będą również wyświetlone w GO Kino Oława, jak i pokazywane w mediach społecznościowych organizatora. W przypadku ewentualnego lockdownu Gala będzie transmitowana On line.
Opis projektu: Projekt polegać będzie na zorganizowaniu konkursu filmowego dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI -VIII) oraz średnich ,którego celem ma być zwrócenie uwagi ,poprzez wyraz artystyczny ,na zjawisko hejtu ,jako patologii społecznej, z którym młode pokolenie ma styczność w Internecie i życiu codziennym. Na zakończenie konkursu zorganizowana zostanie Gala laureatów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej ,gdzie jej podopieczni przy pomocy zakupionego sprzętu , który będzie później wykorzystywany w terapii osób z niepełnosprawnościami , przygotują program artystyczny dotyczący zjawiska hejtu względem osób niepełnosprawnych. Wręczone zostaną ufundowane nagrody, a filmy laureatów będą również wyświetlone w GO Kino Oława, jak i pokazywane w mediach społecznościowych organizatora. W przypadku ewentualnego lockdownu Gala będzie transmitowana On line.
Rozwiązywanie projektów: Projekt STOP HEJT poprzez formę edukacji w znacznym stopniu nakreśli oraz zwizualizuje problem istniejący w środowisku dzieci ,młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Celem także jest integracja z osobami niepełnosprawnymi , aktywizacja ludzi młodych z terenu powiatu oławskiego.
Zaangazowanie wolontariuszy: Pomoc w przygotowaniu programu artystycznego oraz Gali Laureatów. Pomoc w trakcie trwania Gali. Przygotowanie nagród.
Godziny pracy wolontariuszy: 20
Imię i nazwisko wnioskodawcy:      Anna Maria Idczak Idczak
Lokalizacja: Jelcz-Laskowice
Wróć