Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Jelcz-Laskowice
Nazwa projektu STOP HEJT
Data realizacji 2021-11-24
Miejsce realizacji Powiat Oławski
Dziedzina projektu Edukacja młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Aktywizacja.
Rodzaj działania Konkurs filmowy, Gala Laureatów
Opis projektu Projekt polegać będzie na zorganizowaniu konkursu filmowego dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI -VIII) oraz średnich ,którego celem ma być zwrócenie uwagi ,poprzez wyraz artystyczny ,na zjawisko hejtu ,jako patologii społecznej, z którym młode pokolenie ma styczność w Internecie i życiu codziennym. Na zakończenie konkursu zorganizowana zostanie Gala laureatów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej ,gdzie jej podopieczni przy pomocy zakupionego sprzętu , który będzie później wykorzystywany w terapii osób z niepełnosprawnościami , przygotują program artystyczny dotyczący zjawiska hejtu względem osób niepełnosprawnych. Wręczone zostaną ufundowane nagrody, a filmy laureatów będą również wyświetlone w GO Kino Oława, jak i pokazywane w mediach społecznościowych organizatora. W przypadku ewentualnego lockdownu Gala będzie transmitowana On line.
Rozwiązywanie problemów Projekt STOP HEJT poprzez formę edukacji w znacznym stopniu nakreśli oraz zwizualizuje problem istniejący w środowisku dzieci ,młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Celem także jest integracja z osobami niepełnosprawnymi , aktywizacja ludzi młodych z terenu powiatu oławskiego.
Zaangażowanie wolontariuszy Pomoc w przygotowaniu programu artystycznego oraz Gali Laureatów. Pomoc w trakcie trwania Gali. Przygotowanie nagród.
Godziny pracy wolontariuszy 20
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Anna Maria Idczak Idczak

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
Wróć