Zrealizowane projekty

Szczegóły projektu oraz galeria zdjęci do projektu: Impreza plenerowa dla Członków Polskiego Związku Niewidomych – Koło w Jeleniej Górze

Nazwa projektu: Impreza plenerowa dla Członków Polskiego Związku Niewidomych – Koło w Jeleniej Górze
Okres realizacji: maj-wrzesień
Miejsce realizacji: Przystań Żeglarska SKŻ „HORYZONT” nad Jeziorem Pilchowickim
Dziedzina projektu: Aktywizacja osób niewidomych i niedowidzących
Rodzaj działania: Pomoc społeczna
Opis projektu: Koło PZN w Jeleniej Górze zrzesza blisko 500 osób niewidomych lub słabowidzących. W imprezie weźmie udział ok. 30 Członków oraz 10 ich opiekunów. Uczestnicy będą mogli skorzystać z sprzętu wodnego wypożyczonego z Klubu ‘Horyzont’ (kajaków, rowerów wodnych, łodzi wiosłowych, żaglówek, łodzi spacerowej). Na przystani przygotowany będzie posiłek. Spotkanie umilą prezentacje, konkursy, koncert szantowy i dyskoteka. Program imprezy wypełni ok. 5 godzin. Podobne spotkania przy wsparciu Toyoty były organizowane w przeszłości i powoli stają się tradycją wyczekiwaną przez jej uczestników.
Opis projektu: Koło PZN w Jeleniej Górze zrzesza blisko 500 osób niewidomych lub słabowidzących. W imprezie weźmie udział ok. 30 Członków oraz 10 ich opiekunów. Uczestnicy będą mogli skorzystać z sprzętu wodnego wypożyczonego z Klubu ‘Horyzont’ (kajaków, rowerów wodnych, łodzi wiosłowych, żaglówek, łodzi spacerowej). Na przystani przygotowany będzie posiłek. Spotkanie umilą prezentacje, konkursy, koncert szantowy i dyskoteka. Program imprezy wypełni ok. 5 godzin. Podobne spotkania przy wsparciu Toyoty były organizowane w przeszłości i powoli stają się tradycją wyczekiwaną przez jej uczestników.
Rozwiązywanie projektów: Osoby z upośledzeniem wzrokowym często pozostają na marginesie aktywnego życia, popadając w depresję. Aktywny wypoczynek, oprócz korzyści zdrowotnych ma dla tych osób wielkie psychologiczne znaczenie, Dzięki niemu przełamują oni swoje słabości i ograniczenia, osiągają wyższy stopień sprawności i łatwiej akceptują swoje inwalidztwo. Osoby te zwykle mają niskie dochody i zwiększone wydatki na codzienne utrzymanie, więc udział w bezpłatnej imprezie ułatwi im aktywny wypoczynek, będzie okazją do nawiązania nowych znajomości, rozmów i wymiany doświadczeń. W warunkach pandemii
Zaangazowanie wolontariuszy: Wolontariusze z Toyoty będą brać czynny udział w planowaniu i przeprowadzeniu imprezy. Wesprą działania wolontariuszy z Koła PZN w zakresie opieki nad uczestnikami oraz wolontariuszy z SKŻ “HORYZONT” w nadzorze nad bezpieczeństwem i obsłudze sprzętu wodnego. Wspólnie z nimi przygotują prezentacje, konkursy i biesiadę.
Godziny pracy wolontariuszy: 50
Imię i nazwisko wnioskodawcy:      Emilia Bąk
Lokalizacja: Wałbrzych
Wróć