Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Wałbrzych
Nazwa projektu Sala sensoryczna
Data realizacji 2022-02-17
Miejsce realizacji PSP nr 6 Boguszów- Gorce
Dziedzina projektu Rehabilitacja i terapia- zajęcia sensoryczne
Rodzaj działania Zajęcia edukacyjne
Opis projektu Chcielibyśmy we współpracy z Toyotą utworzyć w szkole nr. 6 w Boguszowie- Gorcach salę sensoryczną. W porozumieniu z dyrekcją szkoły udało nam się wygospodarować salę na zajęcia ze stymulacji sensorycznej. Sala wymaga remontu i wyposażenia w niezbędne sprzęty. Szkoła nie ma środków, aby samodzielnie zrealizować ten projekt i jedyną możliwością realizacji takich inicjatyw oddolnych dają środki pozyskane od darczyńców.
Rozwiązywanie problemów Sala sensoryczna pozwala na rehabilitację i stymulację dzieci z różnymi zaburzeniami w tym z autyzmem oraz jego spektrum, ADHD oraz z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ruchowymi. W szkole działa pedagog oraz psycholog z Państwowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, którzy mogliby dzięki tej sali wyjść naprzeciw potrzebom uczniów. Obecnie, dzieci z Boguszowa- Gorc ( nie tylko te uczęszczające do szkoły nr. 6) nie mają takiego miejsca do rehabilitacji i terapii. Dzieciom z autyzmem i jego spektrum czy z ADHD niezwykle trudno jest opanować emocje lub nadmiar energii w trakcie zajęć szkolnych. Sala sensoryczna pozwoliłaby na łatwiejszą trapię i mniejszy stres dla dzieci. Rodzice mieliby dzięki temu łatwiejszy dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz wsparcie fachowców. W specjalistycznym ośrodku terapeutycznym za godzinne zajęcia trzeba zapłacić około 150 zł. Najbliższy ośrodek znajduje się w Wałbrzychu a przy niektórych zaburzeniach niezwykle trudne jest podróżowanie z dzieckiem np. komunikacją miejską. Docelowo szkoła planuje współpracę z innymi szkołami w gminie aby zmaksymalizować korzyści, zarówno dla dzieci jak i rodziców, posiadania takiej sali.
Zaangażowanie wolontariuszy Wyremontowanie sali, pomoc w jej dekorowaniu oraz dostosowaniu do potrzeb dzieci.
Godziny pracy wolontariuszy 30
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Lukasz Ciesielski

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
1 Łukasz Ciesielski
Wróć