Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Jelcz-Laskowice
Nazwa projektu SPORTOWE ŚWIĘTO RODZINY 25.05.2024
Data realizacji 2024-06-25
Miejsce realizacji Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ratowicach, ul. Wrocławska 36
Dziedzina projektu Sport/Bezpieczeństwo
Rodzaj działania Turniej sportowy/Pierwsza Pomoc/ Integracja
Opis projektu Przedsięwzięcie to polega na zorganizowaniu jednodniowego sportowego Pikniku Rodzinnego, który organizować będzie między innymi Koło Gospodyń Wiejskich w Ratowicach. Nie jest to typowy festyn, czy piknik rodzinny, ale impreza o charakterze sportowym i edukacyjnym. Propaguje sport masowy i aktywność fizyczną w najlepszy z możliwych sposobów, poprzez osobiste zaangażowanie i współuczestniczenie rodziców i dziadków w działaniach sportowych dzieci. W spotkaniu wezmą udział wszyscy chętni mieszkańcy pobliskich miejscowości z terenu gminy, także osoby niepełnosprawne z Grupy Wsparcia RAZEM ŁATWIEJ i niezrzeszone. Podczas sportowego święta rodziny będzie możliwość uczesniczenia w wielu dziedzinach sportowych: m. in. piłkę nożna , karate, taniec, nordic walking, sporty rowerowe, zabawy ruchowe, oraz w konkursach wiedzy o sporcie, nauka udzielania pierwszej pomocy, zasady równości szans i fair play.
Rozwiązywanie problemów Ogromne znaczenie ma to, że impreza ma charakter rodzinny i to, że integruje rzeczywiście wiele grup, wśród nich osoby niepełnosprawne. Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy; Rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej; Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej; Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczną organizację zajęć ruchowych w różnych warunkach; Ukształtowanie postawy świadomego uczestnictwa dzieci w różnych formach aktywności ruchowej; Propagowanie sportu masowego; Integracja osób niepełnosprawnych; Przeciwdziałanie patologiom społecznym; Promowanie wartości rodzinnych- wspólne spędzanie wolnego czasu. Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej, zwłaszcza „nowych” mieszkańców.
Zaangażowanie wolontariuszy Wolotariusze przygotują rozgrywki oraz konkursy. Przygotowanie terenu do imprezy Sprzątanie po rodzinnym święcie Przygotowanie poczęstunku Pilnowanie/animacje dla dzieci
Godziny pracy wolontariuszy 40
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Paulina Maniak

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
1 Marcin Duszak
2 Wioleta Slabik-Naziębło
3 Paulina Maniak
4 Agata Dąbrowska
5 Rafał Worniecki
Wróć