Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Jelcz-Laskowice
Nazwa projektu W jaki sposób wykorzystywać biomasę pozyskaną z upraw działkowych do ponownego wykorzystania.
Data realizacji 2024-02-22
Miejsce realizacji Wrocław - Plon ROD
Dziedzina projektu Edukacja techniczna
Rodzaj działania Edukacja - poprawa świadomości spójność w Europie 2050
Opis projektu Wykonanie Tablicy edukacyjnej w jaki sposób wykorzystać biomase i jak zbudować Kompostownik. Przygotowanie broszury informacyjnej i rozdysonowaniu wśród działkowców.
Rozwiązywanie problemów Poprawa świadomości w zagospodarowaniu odpadów zielonych zmniejszenie wyrzucania biomasy do odpadów komunalnych.
Zaangażowanie wolontariuszy Przedstawienie projektu i zaangażowanie działkowców do pomocy w przygotowaniu materiałów. Zangazowanie Dojo do pomocy w przygotowaniu prezentacji w PP.
Godziny pracy wolontariuszy 24
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Patryk Śnieguła

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
Wróć