Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Wałbrzych
Nazwa projektu Stop Smartfon Go Książka - Rewitalizacja sali zabaw w przedszkolu (przyjazne miejsce do czytania)
Data realizacji 2023-11-15
Miejsce realizacji Uczniowska 16
Dziedzina projektu Edukacja techniczna
Rodzaj działania Remont/rewitalizacja
Opis projektu Stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci połączone z propagowaniem czytelnictwa wśród dzieci przedszkolnych. Odnowienie pomieszczenia sali zabaw i zakup nowoczesnych narzędzi pracy do promocji czytelnictwa.
Rozwiązywanie problemów Projekt ma na celu zachęcenie dzieci do aktywnego czytania książek, które będą dostępne w jednej z sal zabaw. Coraz więcej dzieci używa komórek, tabletów i komputerów, a chcemy, aby zainteresowały się książką w wersji papierowej. Aby to zrobić musi być to forma książki i treść atrakcyjna do ich wieku. Materiały edukacyjne do rozpowszechniania czytelnictwa i zabaw w jednej z sal zabaw, muszą być skorelowane z trendami na rynku, inaczej dzieci nie są zainteresowane tą formą edukacji
Zaangażowanie wolontariuszy Zakup materiałów, udział w remoncie, wsparcie ekipy remontowej
Godziny pracy wolontariuszy 20
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Piotr Nowicki

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
1 Piotr
2 Marta Iwanowska
3 Beata Wrona
4 Dawid Podbielski
5 Sebastian Dąbrowski
Wróć