Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Wałbrzych
Nazwa projektu Festyn szkolny "Zdrowa Rodzina"
Data realizacji 2023-09-07
Miejsce realizacji Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Dziedzina projektu Kultura
Rodzaj działania Integracja
Opis projektu Organizacja Festynu letniego dla uczniów i ich rodzin z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wałbrzychu. Praca wolontariusza przy tym projekcie, będzie polegała na przygotowaniu konkursów dla dzieci i ich rodziców, pomocy przy organizacji zawodów sportowych oraz przygotowaniu mini -dyskoteki na sali gimnastycznej . Będę odpowiadać za udekorowanie sali gimnastycznej, zakup poczęstunku dla dzieci (woda, sok, popcorn) przygotowaniu plakatów oraz zaproszeń na festyn oraz zakup nagród za udział w poszczególnych konkurencjach. Festyn "Zdrowa Rodzina" zostanie zorganizowany we współpracy z Radą Rodziców, samorządem uczniowskim oraz gronem pedagogicznym, które również będzie włączone w "obsługę" festynu. Przy organizacji dyskoteki szkolnej będziemy potrzebować nagłośnienia, także planuje również zakup głośnika ( o ile starczy środków), aby służył szkole przy następnych imprezach szkolnych. Festyn ma na celu zintegrowanie społeczności szkolnej oraz zachęcenie młodzieży do uczestnictwa w konkursach i zabawach, aby mogli oderwać się od telefonów i komputerów i zrobić coś razem w zespole klasowym oraz szkolnym. Festyn ma na celu również lepsze poznanie się społeczności szkolnej oraz lokalnej z dzielnicy Gaj.
Rozwiązywanie problemów Festyn ma na celu zintegrować społeczność szkolną. Pokazać dzieciom, że wspólna zabawa może pomóc w poznaniu się nawzajem. Udział w zawodach sportowych ma pokazać dzieciom, że można działać razem i się świetnie bawić lepiej niż w grach on-line. Wspólna zabawa na dyskotece może być świetną formą integracji młodszych pokoleń ze starszymi. Po okresie pandemii oraz izolacji dzieci nie miały możliwości, aby się ze sobą integrować. Muszą na nowo nauczyć się ze sobą rozmawiać i bawić wspólnie. Festyn będzie okazją do zrobienia czegoś w "prawdziwym" życiu, a nie tylko on-line. Działania integracyjne na festynie mają pokazać dzieciom, że można być dla siebie życzliwym, otwartym i ciekawym drugiej osoby. Planujemy gry, zabawy, pokazy, przekąski, dobrą zabawę dla naszych uczniów, aby ich do siebie zbliżyć i uwrażliwić na drugiego człowieka.
Zaangażowanie wolontariuszy Wolontariusze będą pomagać przy elementach dekoracyjnych sali gimnastycznej, zakupie wody, soków, popkornu, przekąsek, zakupie symbolicznych nagród za uczestnictwo w konkursach oraz zawodach. Wolontariusz przygotuje plakaty informacyjne oraz zaproszenia. Jeżeli wystarczy środków wolontariusz pomoże przy zakupie nagłośnienia (głośnik) na potrzeby mini-dyskoteki. Pomoc będzie również widoczna w obsłudze festynu oraz pomocy przy sprzątaniu po zakończonym festynie.15
Godziny pracy wolontariuszy 15
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Sylwia Śmigowska

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
1 Sylwia Śmigowska
2 Sylwia Śmigowska
3 Paulina Wałęga
4 Monika Czekańska
Wróć