Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Jelcz-Laskowice
Nazwa projektu Kuchnia błotna dla przedszkola publicznego w Danielowicah
Data realizacji 2023-10-10
Miejsce realizacji Danielowice 3
Dziedzina projektu Edukacja sensoryczna
Rodzaj działania Zajęcia edukacyjne
Opis projektu Kuchnia błotna wykonana z naturalnych, ekologicznych elementów, zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych. Wspiera rozwój motoryczny i sensoryczny dzieci. Dzięki zabawie dzieci bez ograniczeń poznają strukturę składników i materiałów (takich jak woda, piasek, kamienie, szyszki itd.), mają możliwość sprawdzić, co powstanie z ich połączenia oraz ćwiczenia precyzję ruchów. Dzięki zabawie w kuchni błotnej dzieci szybciej opanowują nowe umiejętności, rozwijają umiejętności społeczne, współpracują.
Rozwiązywanie problemów Ekologiczna kuchnia błotna to nie tylko miejsce zabaw dla dzieci ale również atrakcyjne miejsce spotkań i integracji dla członków lokalnej społeczności, co pozwoli na zwiększenie poczucia wspólnoty i poprawę relacji. W czasach cyfryzacji społeczeństwa, jest też ciekawą alternatywą dla mieszkańców w postaci aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego, w szczególności przez najmłodszych mieszkańców społeczności. Wykorzystanie naturalnych materiałów sprawi , że projekt będzie również zgodny z ekologiczną koncepcją życia na wsi będzie miało także ważny edukacyjny. Lokalna społeczność będzie miała szansę rozwijać taki ekologiczny plac, wprowadzać do niego swoje pomysły i rozwiązania. Dlatego projekt może przyczynić się do budowania więzi społecznych i zwiększenia poczucia wspólnoty poprzez angażowanie mieszkańców w procesy podejmowania decyzji i współpracy. Dzięki temu mieszkańcy mogą stać się bardziej zaangażowani w życie społeczności i wspólnie działać na rzecz poprawy warunków życia.
Zaangażowanie wolontariuszy Wsparcie przedszkola w przygotowaniu podłoża oraz wyborze firmy instalacyjnej.
Godziny pracy wolontariuszy 10
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Mariusz Szlenk

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
1 Mariusz Szlenk
Wróć