Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Wałbrzych
Nazwa projektu Kolorowo i bezpiecznie
Data realizacji 2023-09-13
Miejsce realizacji Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Wałbrzychu ul. 1- go Maja 105
Dziedzina projektu bezpieczeństwo w szkole
Rodzaj działania edukacja i bezpieczeństwo
Opis projektu Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa w szkole poprzez umieszczenie na wewnętrznych schodach ( na podstopnicach) szkoły kolorowych naklejek edukacyjnych dotyczących: m.in. dat historycznych, tabliczki mnożenia, części mowy, odmian czasowników angielskich, informacji o prawach ucznia, wskazówek jak szybciej się uczyć, zasad zdrowego odżywiania się , zasad dobrych manier i pozytywnych zdań, tak aby poprawić przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci w szkole podczas przemieszczania się po schodach a dodatkowo by poprawić estetykę istniejących ciągów korytarzowych. Umieszczone naklejki pozwolą także szybciej zapamiętać ważne treści. Zwykłe szare stopnie w kolorowej wersji łatwiej zwracają uwagę i przy okazji ukrywają pewną surowość, która zawsze jest zawarta w szkolnych schodach. Dodatkowo dla najmłodszych uczniów kolorowe stopnie będą miały walor edukacyjny pozwalający uczyć się kolejnych rzeczy, ćwicząc tym samym umysł i spostrzegawczość
Rozwiązywanie problemów - poprawa bezpieczeństwa uczniów w zakresie przemieszczania się po szkole, - poprawa estetyki ciągów korytarzowych, - łatwe i przyjemne przyswajanie wiedzy np. tabliczki mnożenia, - walor edukacyjny na różnych płaszczyznach przez zabawę, - ćwiczenie przez uczniów umysłu i spostrzegawczości, - promowanie zdrowego stylu życia, - dbanie o tradycje narodowe w zakresie najważniejszych dat w historii Polski, - pozytywne myślenie w dobie ostatnich wydarzeń związanych z wojną na Ukrainie i wcześniejszą pandemią, ale także z problemami życia codziennego naszych uczniów, - kształtowanie dobrych manier.
Zaangażowanie wolontariuszy Wszyscy wolontariusze zaangażowani będą przy umieszczaniu naklejek na podstopnicach, poczynając od odpowiedniego przygotowania schodów ( podstopnic), odtłuszczenia, po finalne umieszczenie ( naklejenie) naklejek na schodach i uprzątnięcie miejsca pracy. Ponadto zadaniem wolontariuszy będzie dokonanie pomiaru schodów i wybór odpowiednich naklejek zarówno pod względem ilościowym, estetycznym i jakościowym w uwzględnieniem rodzaju schodów ( dopasowanie naklejek do rodzaju schodów).
Godziny pracy wolontariuszy 10
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Ewa Piotrowska

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
1 Wojciech Piotrowski
2 Rafał Łoś
3 Krzysztof Demeszuk
4 Kazimierz Kupniewski
5 Ewa Piotrowska
Wróć