Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Wałbrzych
Nazwa projektu VI Weekend Fotografii 2023
Data realizacji 2023-09-13
Miejsce realizacji Galeria POD Atlantami
Dziedzina projektu Fotografia/ literatura / kultura
Rodzaj działania Wystawa/ wernisaż
Opis projektu Główną wystawą Wałbrzyskich Weekendów Fotografii jest zawsze wystawa inspirowana twórczością literacką, poezją prezentowana w Galerii POD ATLANTAMI. W poprzednich latach były to wystawy inspirowane twórczością Joanny BATOR, Olgi TOKARCZUK, Mariana JACHIMOWICZA, zespołu RAZ DWA TRZY, Radka Rak, Zbigniewa Rokity. W lutym 2021 chcielibyśmy zrealizować wystawę inspirowaną poezją Jerzego Jarniewicz tomik "Mondo cane" za którą otrzymał nagrodę Nike. Do tej edycji zgłosiło się około 18 Autorów - członków Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego - którzy w swój indywidualny sposób zrealizują JEDNO zdjęcie lub ZESTAW zdjęć, do wybranego fragmentu z książki. Uroczysty WERNISAŻ wystawy zaplanowany jest na 24 LUTEGO 2023.
Rozwiązywanie problemów Projekt promuje rozwój kulturalny regionu Wałbrzyskiego promuje różność otaczającego nas świata, uczy tolerancji dla odmiennego spojrzenia różnych ludzi, inkluzywność. Projekt będzie ogólnodostępny, promujący sztukę fotograficzną na podstawie literatury polskiej.
Zaangażowanie wolontariuszy 1. Przygotowanie zdjęć do wybranego fragmentu teksu. 2. Oprawa zdjęć i przygotowanie ekspozycji 3. Wystawa 4. Zamknięcie wystawy i rozebranie ekspozycji
Godziny pracy wolontariuszy 30
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Przemysław Misiak

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
1 Jordan Szabliniski
2 Mariusz Woźniak
3 Przemyslaw Misiak
Wróć