Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Wałbrzych
Nazwa projektu Zielnik - Laboratorium zapachów
Data realizacji 2023-09-13
Miejsce realizacji Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Dziedzina projektu Ekologia
Rodzaj działania Zajęcia edukacyjne
Opis projektu Stworzenie dla uczniów przyjaznego miejsca odpoczynku i relaksu w czasie przerw, ale i poza lekcjami w ogrodzie ziołowym. Dotychczas w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, były zakładane różnorodne uprawy na parapecie okiennym ( szczypiorek, rzeżucha, bazylia itp.) w ramach zajęć edukacyjno-przyrodniczych z uprawy roślin. Dzieci mogły obserwować wzrost roślin i ich uprawę na małej powierzchni. Tym razem chcielibyśmy założyć ogródek ziołowy na zewnątrz. Miejsce wokół szkoły jest odpowiednie, także chcemy wykorzystać to na stworzenie ogrodu ziołowego -"Laboratorium zapachów". Ogród ziołowy zostanie zaprojektowany przez uczniów przy wsparciu wychowawców oraz rodziców. Prace zostaną wykonane wspólnie z uczniami (zakup sadzonek, sadzenie roślin). Projekt ma budować świadomość ekologiczną dzieci w zakresie ekologicznych upraw nie tylko ziół, ale w przyszłości również warzyw i owoców. W programie nauczania znajdują się elementy ogrodnictwa, więc treść projektu z nim koreluje. Założeniem projektu jest nie tylko uprawa ziół, ale warsztaty praktyczne z wykorzystaniem wyhodowanych roślin w codziennej diecie. Uczniowie będą mieli również okazję do spędzania czasu na świeżym powietrzu w ramach prac porządkowych i pielęgnacyjnych przy założonym zielniku, ucząc się współdziałania w grupie .Będą mogli rozwijać swoje umiejętności w planowaniu i organizowaniu swojego czasu. Wartością dodaną będzie również znajomość nazw ziół, które dzieci będą mogły włączyć do codziennej diety.
Rozwiązywanie problemów O wyjątkowości naszego projektu stanowi fakt, że jest on rozwojowy i może być kontynuowany w kolejnych latach poprzez rozbudowę upraw. Powstały ogródek ziołowy w wyniku realizacji projektu będzie miejscem edukacyjnym, także wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły, co więcej, wartość edukacyjna będzie z każdym rokiem rosła razem z naszymi uprawami wzbogaconymi o np. uprawy warzyw. Efekty realizacji projektu będą mogły cieszyć kolejne pokolenia uczniów. Teren szkolny zostanie ciekawie i pożytecznie zagospodarowany, także po zajęciach szkolnych będzie mogła korzystać z niego lokalna społeczność. Ogródek ziołowy zostanie założony obok wejścia do szkoły, czyli w miejscu, gdzie każdego dnia przechodzą wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice i opiekunowie.
Zaangażowanie wolontariuszy Zakup donic drewnianych, zakup sadzonek ziół i roślin, zakup ziemi ogrodowej, pomoc przy sadzeniu roślin.
Godziny pracy wolontariuszy 20
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Sylwia Śmigowska

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
1 Paulina Wałęga
2 Sylwia Śmigowska
3 Monika Czekańska
Wróć