Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Wałbrzych
Nazwa projektu „W ŚWIECIE UCZUĆ I EMOCJI” - święto czytania w SP4
Data realizacji 2023-03-07
Miejsce realizacji Szkoła Podstawowa nr 4 w Świebodzicach
Dziedzina projektu Literatura
Rodzaj działania Promowanie czytelnictwa w SP4 w Świebodzicach
Opis projektu Święto czytania rozpocznie się od odczytania przez radiowęzeł fragmentów książek: - Supeł Barbara, Co zrobi Frania? Współpraca (opowiadanie „Co zrobiłam z prawdziwą bazą”); - Supeł Barbara, Co zrobi Frania? Życzliwość (opowiadanie „Co zrobiłam z najostatniejszą bułeczką drożdżową (z kruszonką)); - Supeł Barbara, Co zrobi Frania? Akceptacja (opowiadanie „Co zrobiłam z różowym dinozaurem Konrada”). Uczniowie chcący wziąć udział w projekcie będą mogli odebrać w bibliotece kopie odczytywanych fragmentów. To umożliwi im ponowne przeczytanie tekstu. Uczestnicy będą musieli przygotować prace w jednej z dwóch form: plastycznej, przedstawiającej opisaną scenę i przedstawione uczucie (dowolna technika) lub literackiej – własna wersja zakończenia opowiadania. Dla uczestników (wszystkich ponieważ dotyczy to uczniów klas 1-4 czyli najmłodszych, żeby nie było nikomu przykro) będą nagrody książkowe i coś słodkiego. Cele projektu: - rozwijanie zainteresowań artystycznych i talentów twórczych, - rozbudzanie motywacji młodego człowieka do doskonalenia osobowości, - umiejętność rozpoznawania i nazywania uczuć, - uczenie odpowiedzialności za własny rozwój, w tym planowania swojej pracy, - rozwijanie wyobraźni i kreatywnego działania uczniów, - promowanie osiągnięć uczniów, - tworzenie płaszczyzny uczestnictwa młodego człowieka w kulturze.
Rozwiązywanie problemów Projekt ma na celu zachęcić do czytania uczniów klas 1-4 przy szkole SP4 w Świebodzicach, które to : redukuje stres, poprawia pamięć, rozwija wyobraźnię, poprawia skupienie i koncentrację, poszerza słownictwo, rozwija wrażliwość na innych ludzi.
Zaangażowanie wolontariuszy Wolontariusz zakupi nagrody dla zwycięzców, które będą w formie książek. Wszystkie nagrody wolontariusz osobiście "ŁADNIE" zapakuje (na każdym opakowaniu logo Pomoc z Toyoty). Z części dotacji zakupi nowe książki do biblioteki szkolnej, a wszystkim uczestnikom ŚWIĘTA CZYTANIA zorganizuje wspólne spotkanie w bibliotece szkolnej z odrobiną słodyczy:)
Godziny pracy wolontariuszy 20
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Magdalena Stankiewicz Jaros

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
1 Magdalena Stankiewicz Jaros
Wróć