Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Jelcz-Laskowice
Nazwa projektu Aktywna ZIMA
Data realizacji 2023-05-26
Miejsce realizacji Wrocław
Dziedzina projektu Sport
Rodzaj działania Zajęcia sportowe
Opis projektu Przygotujemy grupowe zajęcia sportowe jeżeli by się pojawiły to zgodnie ze wszystkimi obostrzeniami sanitarnymi obowiązującymi w kraju. Przeprowadzone zostaną zajęcia z udziałem sprzętu sportowego i pod okiem profesjonalnych trenerów z zachowaniem bezpiecznych zasad sanitarnych. Ich celem jest aktywizacja fizyczna organizmu ale również wymiana doświadczeń międzyludzkich związanych z problemami zawodowymi czy społecznymi. Efektem prowadzonych zajęć będzie poprawa kondycji fizycznej i psychicznej człowieka - zapobieżenie infekcjom organizmu człowieka związanymi z niższymi i zmiennymi temperaturami. Zorganizujemy cykl treningów prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów z wykorzystanie sprzętu sportowego i sali gimnastycznej. Ponad to będą przeprowadzone zajęcia z profilaktyki zdrowotnej oraz bezpiecznego i prawidłowego uprawiania sportu rekreacyjnego. Zajęcia będą się odbywać we Wrocławiu we wtorki i czwartki o godzinie 18:00 na świeżym powietrzu na terenie ogólnodostępnego Parku Szczytnickiego. Cykl spotkań potrwa od listopada do grudnia 2022 roku.
Rozwiązywanie problemów Celem jest pokazanie lokalnej społeczności iż można chorobom zapobiegać a nie je potem leczyć, przyjemnie jednocześnie spędzając czas. Aktywność fizyczna bardzo korzystnie wpływa na fizjologię naszego organizmu dzięki czemu jest efektywna nie tylko da naszego ciała ale również umysłu. Poprawiamy odporność organizmu poprzez systematyczne budowanie prawidłowej wydolności fizycznej. Podnosimy świadomość aktywnego spędzania czasu wolnego.
Zaangażowanie wolontariuszy Zebranie ofert na wypożyczenie sprzętu sportowego, zamówienie. Wyszukanie, oferta i zamówienie miejsca na zaplecze socjalne. Współpraca przy opracowaniu planu zajęć. Budowa „wydarzenia” na FB.
Godziny pracy wolontariuszy 24
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Grzegorz Kalinowski

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
1 Grzegorz Kalinowski
Wróć