Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Jelcz-Laskowice
Nazwa projektu Edukacja poprzez tablice edukacyjne - segregacja śmieci nie wyrzucaj jak leci
Data realizacji 2023-07-17
Miejsce realizacji Wrocław - Plon ROD
Dziedzina projektu Ekologia
Rodzaj działania Edukacja - poprawa świadomości spójność w Europie 2050
Opis projektu Zainstalowanie Tablicy tematycznej edukacyjnej na terenie ROD PLON która pozwoli zrozumieć kluczowe aspekty segregacji odpadów, zielonych i biodegradowalnych co pozwoli zwiększyc korzyści segregacji i kompostowania dla flory i fauny w obrębie miasta.
Rozwiązywanie problemów Projekt ma na celu poprawienie świadomości w wielopokoleniowym wymiarze działkowócw na prawidłowym segeregowaniu wytowrzonych odpadów na terenie ROD PLON i ich przetwarzaniu zgodnie z wizją Spójności eko 2050. Na obecną chwilę różnica poglądów wielopokoleniowa w systemie wykorzystywania i segregacji odpadów jest niezrozumiała i przynośi wiele niejasności w jaki sposób można wykorzystać swoje odpady i jak je segregować.
Zaangażowanie wolontariuszy Wolontariusze będą zaangażowani w zamocowaniu tablic edukacyjnych w miejscu dostępnym dla większości działkowców oraz wykonanie loga Pomoc Toyoty i zaprojektowaniu tablicy edukacyjnej.
Godziny pracy wolontariuszy 8
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Patryk Śnieguła

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
1 Aleksander Mazur
2 Piotr Cholewa
3 Agnieszka Klukowska - Bajcar
4 Anna Górniak
Wróć