Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Wałbrzych
Nazwa projektu Brzdącowy Park Wodny
Data realizacji 2023-03-07
Miejsce realizacji Żłobek Miejski w Jedlinie-Zdroju
Dziedzina projektu Sport
Rodzaj działania Remont/rewitalizacja
Opis projektu Brzdącowy Park Wodny to projekt skierowany do dzieci w wieku 1-3 lat zamieszkujących w Jedlinie-Zdroju. Park Wodny usytuowany będzie przy ul. Słowackiego 5 w Jedlinie-Zdroju. Park Wodny ma zapewnić atrakcję dla najmłodszych poprzez wyznaczoną i połączoną strefę ruchu i relaksu. W ramach działań wolontariusze przygotują strefę relaksu składającą się z mini plaży wysypanej piaskiem oraz strefę ruchu i zabaw wodnych wyposażoną w urządzenia łagodnie zraszające przeznaczone i dostosowane dla najmłodszych. Bardzo często upalne i duszne dni uniemożliwiają aktywność ruchową na świeżym powietrzu, dlatego budowa Brzdącowego Parku Wodnego umożliwi najmłodszym spędzanie aktywnie chwil w strefie wodnej. W ramach działań wykonane zostaną następujące prace: przygotowanie nawierzchni, wyłożenie ok. 5m2 płyt gumowych, które zapewnią bezpieczeństwo i przepuszczalność wody, jednocześnie stanowiąc bezpieczną strefę antypoślizgową, na której zamontowane zostaną lekkie urządzenia zraszające. Zraszacze podłączone będą pod węzeł wodny Żłobka Miejskiego w Jedlinie-Zdroju. Obok strefy wodnej przewidziana jest strefa relaksu, w postaci mini plaży przygotowanej przez wolontariuszy. Będzie to piaszczysta nawierzchnia, gdzie po ruchowych zajęciach maluszki będą mogły odpoczywać i korzystać z promieni słonecznych. W realizację projektu zaangażowani będą zarówno wolontariusze Toyoty jak i członkowie Stowarzyszenia Miłośników Jedliny-Zdrój, a także jedlińskie Centrum Kultury, które wykona niezbędną usługę transportową oraz druk plakatów i ulotek, którego koszt stanowi wkład własny i potwierdzone zostanie oświadczeniem. Jednocześnie Żłobek Miejski zapewni w ramach wkładu własnego piach na strefę relaksu oraz jako podłoże do wykonanie strefy wodnej. Otwarcie inwestycji nastąpi w obecności zaproszonych rodziców, w tym o ile możliwe będzie przedstawicieli Toyoty. Całość inauguracji zostanie uwieczniona w formie audiowizualizacji, która zostanie zamieszczona na stronach internetowych Gminy oraz Żłobka Miejskiego i stanowić będzie element promocji, a przede wszystkim ukaże źródło finansowania Toyoty.
Rozwiązywanie problemów W chwili obecnej na terenie miasta Jedlina-Zdrój nie istnieje miejsce przyjazne dzieciom w okresie upalnych dni. Aktualnie w dużych miastach udostępniane są przez zakłady wodociągowe kurtyny wodne wykorzystywane w okresie letnim przez mieszkańców. W ślad za takimi pomysłami warto pomyśleć o najmłodszych, którzy szczególnie są narażeni na przegrzanie. Brzdącowy Park Wodny to przestrzeń z urządzeniami wyrzucającymi wodę w przeróżny sposób, w której dzieci mogą bezpiecznie się bawić. Poprzez budowę Parku Wodnego dzieci będą mogły aktywnie spędzać chwile w promieniach słońca. Jednocześnie projekt ten uatrakcyjni miejsce opieki lokalnej dla dzieci w wieku do lat 3. Szacuje się, że dziennie skorzysta z tej formy między 20-30 dzieci.
Zaangażowanie wolontariuszy Wolontariusze będą zaangażowani bezpośrednio w utworzenie Brzdącowego Parku Wodnego. Samodzielnie przygotują nawierzchnię, zamontują płyty gumowe oraz zraszacze. Wykonają również miejsce relaksu dla dzieci, w postaci mini plaży.
Godziny pracy wolontariuszy 16
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Dominika Słaboń

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
1 Dominika Słaboń
2 Szymon Słaboń
3 Zdzisława Ostrowska
4 Michalina Kaczmarek
5 Marek Sargalski
6 Małgorzata Kurowska
Wróć