Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Wałbrzych
Nazwa projektu Rewitalizacja świetlicy szkolnej - biblioteki
Data realizacji 2022-10-12
Miejsce realizacji Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Dziedzina projektu Edukacja
Rodzaj działania Remont/rewitalizacja
Opis projektu Stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci połączone z propagowaniem czytelnictwa wśród dzieci klas I-VIII. Odnowienie pomieszczenia świetlicy i zakup nowoczesnych narzędzi pracy do promocji czytelnictwa.
Rozwiązywanie problemów Projekt ma na celu zachęcenie dzieci do aktywnego czytania książek, które będą dostępne w bibliotece szkolnej. Coraz więcej dzieci używa komórek, tabletów i komputerów, a chcemy, aby zainteresowały się książką w wersji papierowej. Aby to zrobić musi być to forma książki i treść atrakcyjna do ich wieku. Materiały edukacyjne do rozpowszechniania czytelnictwa i zabaw na świetlicy, musza być skorelowane z trendami na rynku, inaczej dzieci nie są zainteresowane tą formą edukacji.
Zaangażowanie wolontariuszy Zakup materiałów potrzebnych do remontu, wykonanie prac remontowych, zakup materiałów edukacyjnych.
Godziny pracy wolontariuszy 20
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Sylwia Śmigowska

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
1 Sylwia Śmigowska
2 Monika Czekańska
3 Paulina Wałęga
Wróć