Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Wałbrzych
Nazwa projektu Spędzamy wspólnie czas
Data realizacji 2022-04-26
Miejsce realizacji Wrocław
Dziedzina projektu Turystyka
Rodzaj działania Wycieczka/wyjazd
Opis projektu Wycieczka przewiduje wyjazd 44 dzieci w wieku 11 - 14 lat z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Wałbrzychu do Wrocławia w celu poznania historii bitwy pod Racławicami oraz obejrzenia architektury Dolnego Śląska. Pierwsza część projektu zakłada zwiedzanie wraz z przewodnikiem Panoramy Racławickiej, zaś druga wizytę w najwyższym budynku Wrocławia Sky Tower i obejrzenie wystawy Miniaturowego Świata Dolnego Śląska.
Rozwiązywanie problemów W związku z problemami dzieci w funkcjonowaniu w społeczności szkolnej po okresie bardzo długiej nauki zdalnej projekt ma na celu pomóc dzieciom w ponownej integracji i jest skierowany w 60 % do uczniów z mniej zamożnych rodzin, których nie stać na pokrycie pełnych kosztów wycieczki.
Zaangażowanie wolontariuszy Zadaniem wolontariuszy jest pomoc w pozyskaniu środków, ustalenie terminów zwiedzania i ich rezerwacja, zakup biletów wstępu, rezerwacja autokaru, pomoc w dniu planowanej wycieczki w zakresie obowiązujących wymogów epidemicznych (pomiar temperatury, sprawdzenie posiadania maseczek) a także w miarę możliwości czynny udział w niej (przynajmniej jednego wolontariusza)
Godziny pracy wolontariuszy 13
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Ewa Piotrowska

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
1 EWA PIOTROWSKA
2 WOJCIECH PIOTROWSKI
3 KRZYSZTOF DEMESZUK
Wróć