Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Wałbrzych
Nazwa projektu Pokój wyciszeń ( dla uczniów ze specjalnymi potrzebami) przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Świebodzicach
Data realizacji 2022-03-16
Miejsce realizacji Szkoła Podstawowa nr 4 w Świebodzicach
Dziedzina projektu Edukacja
Rodzaj działania Remont/rewitalizacja
Opis projektu Pomoc w przygotowaniu pokoju do wyciszenia i relaksu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej.
Rozwiązywanie problemów Zrealizowany projekt pomoże uczniom: z Zespołem Aspergera, nadpobudliwym psychoruchowo oraz z upośledzeniem lekkim, wyciszyć się w czasie przerw i w chwilach „kryzysowych”. Szum panujący podczas przerwy negatywnie wpływa na ich układ nerwowy i często mają nieadekwatne zachowania do sytuacji. W pokoju tym będzie panował nastrój wyciszania emocji poprzez: słuchanie muzyki relaksacyjnej, użycie świateł terapeutycznych pochodzących z rzutnika. W kątach pokoju zostaną ustawione pufy, na których uczniowie będą mogli wypocząć.
Zaangażowanie wolontariuszy Jako wolontariusz, pomogę przy zakupię materiałów niezbędnych do pomalowania pomieszczenia. Zaangażuje swoją rodzinę do pomocy w malowaniu i porządkowaniu po pracach malarskich. Zakupię pufy i inny drobny sprzęt, aby pokój wyciszeń spełniał swoją funkcje.
Godziny pracy wolontariuszy 30
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Magdalena Stankiewicz Jaros

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
1 Magdalena Stankiewicz Jaros
Wróć