Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Jelcz-Laskowice
Nazwa projektu Śladami historii Ratowic- gra terenowa
Data realizacji 2022-06-09
Miejsce realizacji Ratowice
Dziedzina projektu Historia/Edukacja/Sport/Remont
Rodzaj działania Zajęcia edukacyjne
Opis projektu Rewitalizacja istniejącej ścieżki historycznej poprzez dodanie kodów QR, które łączyły by istniejące tablice historyczny z interaktywną mapą oraz postawienie nowej tablicy historycznej przy zabytkowym budynku na ulicy Sportowej. Informacja o zbytku w którym mieściły się biura zakładów Zbrojeniowych a późniejszym czasie Młodzieżowy Klub Sportowy. Obecni ścieżka historyczna w Ratowicach składa się z 12 tablic, które nawiązują do lokalnej historii zarówno przedwojennej i powojennej. Celem projektu będzie postawienie nowej tablicy oraz rewitalizacja istniejących tablic (naprawa, dodanie kodów). Odsłonięciu nowej tablicy będzie towarzyszyła rodzinna gra terenowa, zakończona wspólnym ogniskiem. Ratowice to miejscowość o ponad 800 letniej historii, dawna wioska barkarzy z wieloma ciekawostkami historycznymi i miejscami, które zasługują na pamięć. Projekt powstania historycznej ścieżki jest odpowiedzią na zgłaszaną przez mieszkańców konieczność utrwalenia historii wsi, która powoli się zaciera i zainteresowania nią młodych mieszkańców. Ze ścieżki będą mogli korzystać uczniowie okolicznych szkół, poznając historię żeglugi na Odrze, starania o zachowanie języka polskiego na tym ternie, czy działalność filii obozu Gross Rosen podczas II wojny światowej. Będzie ona zalążkiem do zgłębiania historii wspomnianych na tablicach. Ze względu na piękne położenie nad Odrą i zalewem wieś jest też miejscem o dużym potencjale turystycznym. Tablice pozwolą zainteresować licznie odwiedzających wieś turystów naszą bogatą przeszłością i będzie kolejną atrakcją turystyczną. Pozwoli promować miejscowość, jako ciekawy przystanek na szlaku odrzańskim i biegnącym tu szlaku rowerowym. Będzie to początek edukacyjnej ścieżki historycznej, którą będziemy rozbudowywać sukcesywnie dokładając kolejne tablice. Przewidujemy, że docelowo z informacji zawartych na tablicach skorzysta do 5 tys. osób. Nasz projekt przewiduje ustawienie kolejnej tablicy informacyjnej. Tablica będą przedstawiała stare fotografie i informacje o miejscu przy których zostaną ustawione. W ramach zadania przewidujemy także zorganizowanie, we współpracy ze Szkołą Podstawową w Ratowicach gry terenowej Questu wraz z ogniskiem.
Rozwiązywanie problemów Celem projektu jest: - utrwalenie i przekazanie w przejrzysty przystępny sposób bogatej przeszłości wsi -Dbałość o miejsca pamięci i ważne dla społeczności budynki -Przekazanie wiedzy młodym pokoleniom Zwiększenie atrakcyjności turystycznej -Pobudzenie aktywności mieszkańców wsi -Integracja mieszkańców, poprzez ich aktywne włączanie się w projektowanie i instalowanie tablic, czy przygotowanie konkursu i gry terenowej.
Zaangażowanie wolontariuszy 1. Zamówienie tablicy w lokalnej drukarni 1. Wkopanie tablicy wraz z pozwalaniami z Urzędu Gminy 2. Projekt graficzny 3. Organizacja i przygotowanie gry terenowej 4. Przygotowanie ogniska poprzez zakup produktów oraz rozpalenie 5. Opieka nad uczestnikami Gry terenowej
Godziny pracy wolontariuszy 80
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Wioleta Slabik-Naziębło

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
1 Paulina Maniak
2 Wojciech Dąbrowski
3 Marcin Duszak
4 Wioleta Slabik-Naziębło
5 Paulina Maniak
6 Wojciech Dąbrowski
7 Marcin Duszak
Wróć