Szczegóły projektu oraz galeria zdjęć


Zakład Wałbrzych
Nazwa projektu Kącik ekologiczny dla dzieci
Data realizacji 2022-03-11
Miejsce realizacji Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Dziedzina projektu Ekologia
Rodzaj działania Remont/rewitalizacja
Opis projektu Stworzenie miejsca podnoszącego świadomość dzieci (uczniów) w dziedzinie ekologii: m.in. oszczędzanie wody, ochrona środowiska, segregacja śmieci.
Rozwiązywanie problemów Przyczyni się do zmiany codziennych nawyków uczniów oraz podniesie świadomość ich rodzin o życiu w bardziej ekologiczny sposób.
Zaangażowanie wolontariuszy Przygotowanie miejsca - korytarza, klatki schodowej do umieszczenia informacji na temat ekologii. Zakup potrzebnych materiałów + instalacja.
Godziny pracy wolontariuszy 16
Imię i nazwisko wnioskodawcy      Sylwia Śmigowska

Wolontariusze którzy wzięli udział w projekcie:

L.p. Imię i Nazwisko
1 Sylwia Śmigowska
2 Magdalena Ogrodnik
3 Monika Czekańska
4 Paulina Wałęga
Wróć