Rusz po dotację na własną akcję
Shadow

W 2009 roku na terenie fabryki w Wałbrzychu powstał Program Wolontariatu o nazwie "PoMOC z Toyoty" Dzięki temu nasi pracownicy wnoszą wkład w rozwój swoich lokalnych społeczności poprzez zaangażowanie w lokalnych organizacjach i instytucjach takich jak szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia, domy dziecka itp.

W ramach programu na terenie zakładu funkcjonuje Klub Wolontariusza – to forum wymiany doświadczeń, w którym najbardziej aktywni wolontariusze mogą wymieniać informacje na temat realizowanych projektów, dzielą się doświadczeniami i dobrymi praktykami oraz planują ogólnofirmowe działania wolontariackie.

Pracownicy mogą uczestniczyć w Programu Wolontariatu poprzez:

 1. udział w akcjach ogólnofirmowych organizowanych przez Klub Wolontariusza
 2. zorganizowanie własnej akcji w ramach ogłaszanego trzy razy w roku konkursu grantowego „Rusz po dotację na własną akcję”
 3. przyłączenie się do akcji realizowanej przez organizację non-profit w ramach konkursu grantowego Funduszu Toyoty

Do tej pory ponad 40% załogi w Wałbrzychu wzięło udział w Programie Wolontariatu realizując łącznie ponad 300 projektów. Programu Wolontariatu został uruchomiony również w fabryce w Jelczu-Laskowicach.

wolontariat

Konkurs Grantowy dla pracowników „Rusz po dotację na własną akcję”

Zasady ogólne:

 1. Aby pomysł mógł być zakwalifikowany jako projekt wolontariacki konieczne jest wskazanie, na czym będzie polegała pomoc wolontariusza (wolontariuszy) TMMP.
 2. Środki pieniężne przekazane przez TMMP mogą być wykorzystane przede wszystkim na zakup materiałów lub usług bezpośrednio związanych z pracą wolontariuszy, np. na zakup niezbędnych materiałów budowlanych, usług transportowych, cateringowych, nagród w konkursach a tylko maksymalnie 25% na zakup gotowego wyposażenia.
 3. Dotacja może być wykorzystana na indywidualne projekty, jak również na projekty realizowane w ramach organizacji, w których działają pracownicy.
 4. Środki pieniężne przekazywane są wyłącznie organizacji non-profit powiązanej z realizacją projektu np. szkole, klubowi sportowemu, stowarzyszeniu.
 5. W danym roku organizacja (beneficjent) może być wsparta przez TMMP tylko dwa razy (wsparcie trwałej zmiany w otoczeniu np. remont i organizacja wydarzenia).
 6. W przypadku gdy liczba wniosków przekroczy budżet w ostatnim etapie wszystkie zgłoszone projekty poddane zostaną ocenie/głosowaniu pracowników TMMP. Każdy głos pracownika (który może zagłosować raz na wybrane przez siebie projekty) oznacza jeden punkt przyznany danemu projektowi. Na podstawie sumarycznej liczby punktów ze wszystkich etapów oceny stworzona zostanie lista rankingowa i przydzielone środki.

Regulamin - Pobierz

Harmonogram

Etap Zgłaszanie projektów przez pracowników Decyzja komisji Realizacja projektu
Runda Zimowa Listopad po ok. 15 grudnia styczeń-kwiecień
Runda Wiosenno-Letnia Marzec po ok. 15 kwietnia maj-wrzesień
Runda Jesienna Sierpień po ok. 15 września październik-grudzień

Koordynatorzy wolontariatu


Wałbrzych:

Piotr Nowicki
tel. +48 748888278
tel. +48 696-076-931
mail: pnowicki@toyotapl.com


Jelcz-Laskowice:

Marta Kowalczyk-Lachowska
tel. +48 713020099
tel. +48 602-344-466
mail: mkowalczyk@toyotapl.com


<<< Złóż wniosek >>>

WYBRANE PROJEKTY WOLONTARIACKIE Z ROKU 2020

Wałbrzych

 1. Nazwa projektu: Zielony Wałbrzych na Szlaku
  Wnioskodawca: Kamil Sawuła
  Miejsce realizacji: Region wałbrzyski
  Krótki opis projektu: Zwiedzanie Książańskiego Parku Krajobrazowego (Palmiarnia, Przełomy, mostki wąwozu Pełcznicy, Cis Bolko, Zamek, Tunele i Tarasy zamku Książ w trakcie działania ekologiczne (czystość na szlaku). Korona Gór Wałbrzyskich w marszu Nordic Walking, ruiny zamku Rogowiec, Andrzejówka Ruiny zamku Radosno, Sokołowsko – Piknik z nagrodami
  Rola wolontariuszy TMMP: Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez udział w marszach Nordic Walking, (Aktywny sposób spędzania wolnego czasu).
 2. Nazwa projektu: TOYOTA CUP
  Wnioskodawca: Piotr Mika
  Miejsce realizacji: Sala gimnastyczna ZSP w Lubawce
  Krótki opis projektu: Turniej piłkarski dla dzieci trenujących piłkę nożną w klubach na terenie Gminy Lubawka. Turniej odbędzie się w kategoriach wiekowych skrzat, żak, orlik.
  Rola wolontariuszy TMMP: Przygotowania związane z wynajęciem hali i organizacją turnieju. Zaproszenie drużyn oraz przygotowanie turnieju.
 3. Nazwa projektu: Nowoczesna Sala
  Wnioskodawca: Sebastian Łuszczyk
  Miejsce realizacji: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Wałbrzych
  Krótki opis projektu: Odświeżenie Sali dydaktycznej w szkole Podstawowej, Rozwiązywanie problemów: Unowocześnienie prowadzenia lekcji dla młodzieży, możliwość przygotowania prezentacji multimedialnych przez uczniów.
  Rola wolontariuszy TMMP: Przygotowanie Sali do malowania, malowanie, przyklejanie odbojnic na ściany, sprzątanie, montaż rolet na oknach, montaż ekranu i rzutnika.
 4. Nazwa projektu: Górnik CUP ŻAK 2020
  Wnioskodawca: Artur Kowalik
  Miejsce realizacji: Hala Wałbrzyskich Mistrzów, Wałbrzych
  Krótki opis projektu: Organizacja turnieju piłki halowej dla dzieci z kategorii wiekowej żak (rocznik 2011, 2012) w Hali Wałbrzyskich Mistrzów w Wałbrzychu. Turniej przeznaczony jest dla dzieci z Wałbrzycha i okolic.
  Rola wolontariuszy TMMP: Ogólna pomoc organizacyjna.

 5. Nazwa projektu: Opowiem Ci o Bolkowie
  Wnioskodawca: Maciej Koralewski
  Miejsce realizacji: Przejście podziemne w Bolkowie
  Krótki opis projektu: Stworzenie przestrzeni do spotkań, rozmów, integracji społecznej i poprawie estetyki przestrzeni publicznej. Budowanie relacji pomiędzy uczestnikami przez działania edukacyjne i kulturalne przy poszerzeniu wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu. Finałem będzie powstanie muralu opowiadającego o dawnym Bolkowie. Wymiar muralu 2,5 x 32 m (legendy Bolkowa). Projekt przygotuje pracownik GMOKSiR wraz z mieszkańcami. Mural będzie uzupełniony o 7 tabliczek z kodem QR przenoszącym do strony, na której będzie można wysłuchać słuchowiska z legendami Bolkowa przygotowanymi przez GMOKSiR i informacji o źródle finansowania.
  Rola wolontariuszy TMMP: Pomoc w przygotowaniu miejsca wykonywania projektu, sprzątanie, oczyszczanie ściany, transport, zakupy.
 6. Nazwa projektu: My się zimy nie boimy – pomoc dla wałbrzyskiego schroniska dla zwierząt.
  Wnioskodawca: Emilia Karniszewska
  Miejsce realizacji: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu
  Krótki opis projektu: Weź psiaka na spacer, Pomoc w karmieniu psów, pomoc w karmieniu i sprzątaniu u kotów.
  Rola wolontariuszy TMMP: Zakup pokarmu oraz preparatu wirusobujczego. Jeżeli będzie to możliwe, ze względu na koronawirusa, pomoc w przygotowaniu pomieszczeń dla zwierząt.
 7. Nazwa projektu: Wild Run
  Wnioskodawca: Grzegorz Kalinowski
  Miejsce realizacji: ZOO Wrocław
  Krótki opis projektu: Celem projektu jest ratowanie ginących gatunków. Organizacja biegu w trakcie którego uczestnicy zostaną uświadomieni, które gatunki giną, co na to wpływa i jak swoim zachowaniem możemy im pomóc. Informację przekazane zostaną przez www oraz wydrukowane materiały edukacyjne. Uczestnicy otrzymają materiały pocztą wraz z pakietem startowym: numer z logo PoMoc z Toyoty, torba bawełniana, pamiątkowy medal.
  Rola wolontariuszy TMMP: Opracowanie materiałów informacyjnych o akcji i zwierzętach, przygotowanie pakietów startowych, opracowanie materiałów graficznych – numerów startowych, plakatu imprezy, banera, social media.


Jelcz-Laskowice

 1. Nazwa projektu: Życie Daniela – bieg charytatywny
  Wnioskodawca: Maciej Włodarczyk
  Miejsce realizacji: Janików
  Krótki opis projektu: Aktywizacja środowiska lokalnego, promowanie zdrowego trybu życia. Zbiórka pieniędzy na kolegę z Jelcza – Laskowice chorującego na białaczkę.
  Rola wolontariuszy TMMP: Obsługa na trasie: dystrybucja wody, wydawanie pakietów startowych, przygotowanie trasy.
 2. Nazwa projektu: Remont remizy strażackiej
  Wnioskodawca: Joanna Słowik
  Miejsce realizacji: Kolnica
  Krótki opis projektu: Umycie i malowanie ścian, dokończenie ocieplenia budynku oraz remontowych elewacji.
  Rola wolontariuszy TMMP: Oczyszczanie ścian i ich gruntowanie, oklejanie drzwi i okien farba malarską, rozkładanie rusztowania, malowanie budynku, sprzątanie po pracach remontowych.
 3. Nazwa projektu: Piłka nożna Dzieciaków
  Wnioskodawca: Robert Ambroziak
  Miejsce realizacji: Wrocław
  Krótki opis projektu: Organizacja meczu Ligi Dolnośląskiej Młodzików.
  Rola wolontariuszy TMMP: Obsługa techniczna spotkań, koszenie murawy, transport zawodników, sprzątanie boiska, pomalowanie ławek i bramek.
 4. Nazwa projektu: Sprzątanie Świata z Nordikami
  Wnioskodawca: Marta Kowalczyk-Lachowska
  Miejsce realizacji: Jezioro Bajkał w Kamieńcu Wrocławskim
  Krótki opis projektu: Sprzątanie terenów zielonych.
  Rola wolontariuszy TMMP: Sprzątanie śmieci pozostałych po okresie wakacyjnych na terenie objętych ochroną Natura 2000.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Twoich danych osobowych jest Toyota Motor Manufacturing Poland sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 26 („TMMP”), kontakt: +74 8888 000.
W sprawie ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@toyotapl.com.
TMMP przetwarza Twoje dane osobowe w celu potwierdzenia udziału w głosowaniu w konkursie grantowym „Rusz po dotację na własną akcję” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak również przetwarza Twoje dane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów TMMP, którymi jest działalność analityczna i statystyczna na potrzeby optymalizacji produktów i usług administratora.
Odbiorcami Twoich danych są administratorzy strony internetowej PomocToyoty.pl oraz koordynatorzy programu wolontariatu w TMMP. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia głosowania oraz przez okres niezbędny dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, nie dłużej jednak niż 6 lat. Dane przetwarzanie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów TMMP będą przechowywane nie dłużej niż 5 lat albo do czasu wniesienia sprzeciwu.
Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.
Przysługuje Tobie prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartych na prawnie usprawiedliwionym interesie.